Realizacje - azienki


Aby obejrze zdjcie w powikszeniu - wystarczy klikn na miniaturk. Poruszanie si po galerii jest wtedy jeszcze atwiejsze - wystarczy posugiwa si strzakami w lewo lub w prawo. Mona te uywa myszki - poprzez kliknicia w lew lub praw stron zdjcia w powikszeniu.